Teenused

Road-Experti inseneridest koosneva meeskonna põhitegevuseks on
teede projekteerimine

Meie põhitegevuseks on teede projekteerimine:

  • Liikluskorralduse ja asendiplaani joonised
  • Vertikaalplaneering
  • Katete taastamise plaan
  • Konstruktiivsed lõiked
  • Tehnovõrkude koondplaan

Omame pikaajalist kogemust:

  • Parklate projekteerimisel
  • Tanklate platside projekteerimisel
  • Tänavate projekteerimisel
  • Maanteede projekteerimisel
  • Trammiteede projekteerimisel

Lisaks tegeleme:

- Ajutiste liikluskorralduse jooniste ja skeemide koostamine

- Ehitusaegsete liikluskorralduste jooniste koostamine

- Ehitiste sidumine

- Lammutusprojektide koostamine

Pakume omalt poolt

- Erinevaid lahendusi eskiisidest kuni keerukate tööprojektideni välja

- Täismahus projektidega kaasa 3D-mudeleid, mida on võimalik rakendada BIM-keskkondades ja ehitusmasinate töös

- Majanduslikult optimaalse ja seejuures liiklusohutu lahenduse